1. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

25. 5. - 29. 5.

Český jazyk

domácí výuka: opakování

škola - opakování: co umí po té době:? - rozpoznávání hlásek a písmen: h, b, č, ž, ř, ch, f, g

tvoření a čtení slabik
Slabikotvorné r, l – str. 77

Rozpočítadlo

Řekni nám, teď, milý žáčku, jaké pak má na začátku [na konci] , slovo (..) písmenko. Počkáme jen malou chvíli. Kdo má pravdu? Kdo se mýlí?

- na vyvolání, ke komu dojde rozpočítadlo

ze sloupců – str. 63, 69, 73, 77 (pak sami psát na tabulku)
Metodicky: 1. krok – že to slyší (sluchová percepce)
2. krok – už slyší (hláska), tak mě zajímá, jestli si to dokáže spojit s písmenem (napíše)

HRA: „Písmeno (slabika) tě probudí“
Metodicky: je pro ně obtížné rozlišovat ch-h, těžká písmena bylo f a g, další úroveň opakování- kdy vnímají slabiky
Usne na lavici, podle zadání se „budí“:
CH (budí se na CH): čti dítěti: chata, moucha, had, střecha, husa, havran, chýše, Jáchym, chroust, chapadlo, holub, chyták, chobot, chytá, hodí, chodí, míchá, trhá, píchá. [když to jde dobře, ptáš se, kde ve slově písmeno CH bylo – první, druhé, třetí..písmeno]

podle toho, kde na to narazíte, že to nejde, obměňuješ hru podle potřeby na písmena, která potřebuješ připomenout

Poznávání písmen: píšu tiskací malá-velká na tabuli, pojmenovávají je (ta nahoře)
Čtení slabik: k písmenům nahoře přidávám samohlásky, necháš ji číst
Písmena mám na tabuli, popojíždím jenom samohláskou – skládají a čtou sami, pak už jenom nechám nahoře samohlásku – očima doplňují sami v duchu a čtou nahlas už jen slabiku → vymýšlí slovo, které začíná danou slabikou → vymýšlí co nejvíc slov na danou slabiku → vymýšlí a píší na mazací tabulku co nejvíce slov na danou slabiku

Čtení: pravidla: přečíst společně texty str. 71 O budce, str. 77 U řeky, str. 81 Hrnečku, vař


1) čtení spojky – dohromady se slovem: v lese, u vrby, v řece, na poli, v mechu, s vámi, v potoce, v pátek, z bodlin, z budky, v červenci, na kole

2) důraz na první slabiku – „dupnu hlasem“
3) číst tak, aby mě druzí slyšeli (x proti tomu jindy číst potichu – u prvňáčků to znamená číst šeptem, potřebuje u toho hýbat mluvidly)

4) konce vět – podle znaménka – tečka= intonace klesá, ?= intonace stoupá nahoru)

5) dýchání: nadechuje se na začátku věty, vydechne na konci

→> dát tam nácvik k sebehodnocení: ať si sama hodnotí, jestli se jí to daří, sama si řekne, jestli každý ten bod se jí daří-nedaří, kde ještě potřebuje trénovat

Pustit si pohádku Hrnečku, vař (iPad). https://www.youtube.com/watch?v=H8rY4WJK7ZA

Je to jen zvuk: důraz na poslech → zkusí převyprávět sama.

Slabikotvorné r, l – str. 77 – přečíst slova s obrázky a sloupce vpravo
HRA: tvoření otázek, hledá ve slovech v obrázcích nebo ve sloupcích správnou odpověď:
Roste na zahrádce a má modré květy. (chrpa)
Bydlí u řeky, okusuje stromy a má plochý ocas. (bobr)

Táta (děda) ho používá na měření prkna. (metr)

Máma (babička) z ní plete svetr. (vlna)

Strom, který často roste u vody. (vrba)

Má je růže. (trny)

Co dělá člověk, který nic neříká? (mlčí) .. atd.

Podobně str. 79 sloupec zelený a růžový.

 Od str. 80 – 85 Slabikář znovu se všemi – tento týden budeme opakovat, hrát procvičovací hry.

Budu zjišťovat, jak jsou na tom s psaním, dáme hry, aby to bylo zábavné, psací písmena budeme opakovat společně, popisovat si, jak se píšou, kde mají místa doteku s linkami.

Hodně číst, tam to napojíme do matematiky přes slovní úlohy, budeme je sami vymýšlet.

Matematika

domácí výuka: velký PS str. 30 – 32, malý PS 17 – 23

škola: kde kdo je, kam došel, jak je na tom.

Opakování: číselná řada do 15 a přidám 20, co je před číslem, co je za číslem.
HRA: myslím si číslo: tvoří otázky (je to větší než? Je to menší než?)
Zjišťování, jak jsou na tom se sčítáním a odčítáním do deseti, do patnácti.
Pokud na tom budeme dobře, půjdeme v matematice na psaní čísel 16, 17, 18, 19, 20

na str. 30 – 32.
V malém str. 17 – 23.
U sčítání tří sčítanců důsledně používat číselnou osu. Pracovat s kartičkami.

Prvouka

IVP ve škole: projít si jaro, dodělat si cvičení + měsíce v roce, dny v týdnu
DOMÁCÍ VÝUKA – str. 70+71

« zpět