1. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

11. 5. - 15. 5.

ONLINE HODINA: - pondělí 16 hodin (Zoom)
Matematika: připomeneme si, co je sloupec, co je řádek
str. 18/ cv. 1: budeme vybarvovat, desítka modře, ostatní kostky jinou barvou
cv. 2: pojem krychle, seznamování se s počítáním krychlí v obrázku
Zopakování si: vzestupná řada a sestupná řada (0 – 15), pojmy (práce s kartičkami) - hned za,
hned před, menší než, větší než, na začátku, na konci
HRA: schovám kartičku, děti dávají otázky, kterými se dostanou k číslu, které schovám. (Je
dané číslo větší než deset? Je dané číslo menší než 13.. atd)
str. 19: vybarvení na ose, porovnání čtyř čísel pomocí kartiček, tvoření otázek a odpovědí
cv. 3: porovnávání čísel, práce s kartičkami: které číslo následuje hned po čísle 14? Je větší
číslo 13 nebo 14?
str. 20: sledovat souvislosti mezi příklady. Tvoření otázek: Kdo vykoledoval nejvíce vajíček?
Nejméně? Kdo vykoledoval více/méně vajíček než Radek? Kdo vykoledoval více/méně než
deset vajíček?
cv. 2: pojmy „1. sčítanec, 2. sčítanec, součet“ - vybarvování sčítanců: první červeně, druhý
modře, součet zeleně
Geometrie: list papíru, nůžky, pojem polovina, rovinné geometrické útvary kruh, čtverec,
obdélník, pastelky

Český jazyk

SLABIKÁŘ str. 78 – 81
str. 78: cv. 1 - básnička - poznáváme a kroužkujeme písmeno F, f
cv. 2 - čteme obrázky a říkáme, kolikáté je ve slově písmeno F
cv. 3 - čteme slabiky a spojujeme s obrázky, ve kterých se slabika schovává
cv. 4 – čteme slova ve sloupcích a podtrháváme, které slovo je na obrázku
cv. 5 – čteme hádanky, odpovědi hledáme ve sloupcích slov, případně vymýšlíme vlastní
hádanky
str. 78 - až 79 – čteme a odpovídáme dle zadání
PSANÍ: písanka str. 20 – 23
Velké psací H – Bobyho škola: https://www.youtube.com/watch?v=7egCKPpxaow

Velké psací T – Bobyho škola: https://www.youtube.com/watch?v=n4yOipJ53V8

Matematika

str. 18 – 21 + procvičování v malém PS str. 11,12
(str. 17: dobrovolně: poznáváme krychli, kvádr, kužel, kouli –
procvičíme ve škole, zkoušeli jsme na online hodině)
str. 18: uvědomíme si, co je sloupec, co je řada, vzestupná
řada čísel 0 až 15, sestupná řada 15 až 0
str. 19: :přečti, nakresli na osu a napiš <,>,=. Tvoř otázky a odpovědi.
Procvičování v malém PS str. 11,12

Prvouka

str. 65 – 69 + zkus si sám opakování na str. 67

« zpět