1. ročník | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

4. 5. - 7. 5.

ONLINE HODINA – pondělí v 10.00 a v 16.00: český jazyk + matematika. Budeme potřebovat Slabikář, matematické kartičky, PRAVÍTKO, OŘEZANOU TUŽKU A LIST PAPÍRU.

Český jazyk

Slabikář str. 75 – 77

str. 75: tam je těžší rozlišovat sluchem H a CH. Na online hodině jsme zkoušeli s dvěma kartičkami, na kterých je H a CH. Lze dále procvičovat. Říkejte dětem nahlas slova, která obsahují h nebo ch a dítě zvedá kartičku. Zapojuje tak víc smyslů.
[hříbek, mech, chapadlo, moucha, chroust, houba, Michal, Jáchym, Řehoř, chalupa, husa, ořech, havran, chrpa, blecha, pstruh, hezký, trhá...]

str. 76: Svátek matek – 10. května [Všechno nejlepší, milé maminky a babičky].
Zde je popis maminky. Díte si uvědomuje základní znaky (jaké má oči, vlasy, jak se jmenuje. Můžete přidat: je malá x velká, co nejraději nosí, jakou má ráda barvu, jaké má ráda jídlo apod.) Lze zkoušet popis tatínka, babičky, dědečka, strýce, tety, sestry, bratra, sestřenice a procvičovat vztahy v rodině.

Str. 77: uvědomování si slov, kde R nebo L tvoří slabiku. Děti mívají snahu si vypomáhat, že tam vkládají samohlásku (a, e, i, o, u), aby se jim lépe vyslovila. Je potřeba dbát na správnou výslovnost.

Písanka: str. 17 – 19 (str. 16 dobrovolně)

Velké psací Z: https://bobyho-skola.cz/cesky-jazyk-1-trida/pisanka/pismeno-Z/

Malé psací h: https://bobyho-skola.cz/cesky-jazyk-1-trida/pisanka/pismeno-H/

Matematika

velký PS str. 12 – 16 + malý PS str. 9, 10

(na online hodině 30.4. jsme udělali Matýskův obchod, osovou souměrnost, čtvercovou síť, tak to lze přeskočit, pro offline děti poprosím, abyste to s nimi prošli. Začali jsme hodiny, v pondělí 4.5. si vedle Slabikáře uvedeme geometrii)

Prvouka

str. 61 (Ptáci) + str. 62 (Mláďata)

Ptačí hry pro děti na Českém ornitologickém svazu – poznávání podle obrázků, podle zvuku: http://hry.birds.cz/

Jaké ptáky pozorujete kolem svého domu?

Zvířecí rodiny si rozstříhej PODÉL PŘERUŠOVANÝCH ČAR, jsou to karty na DOMINO (str. 64 v Prvouce).

« zpět