Aktuality | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

Základní škola Zámrsk.

Základní škola Zámrsk je malotřídní škola s pěti ročníky ve dvou třídách, jejíž součástí je školní družina a školní jídelna – výdejna.

Výuka všech  ročníků probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Malí Robinsoni".              

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

 Uprava-zahrady

 

 

Publicita-na-web

Aktuality

 • Knihovna

  18.10.2020

  Pro zájemce jsme se rozhodli otevřít knihovnu - pokud si budete chtít půjčit knihu ze školní knihovny - bude otevřena ve čtvrtek 22.10. od 10 - 12.

 • Google učebna

  18.10.2020

  Všichni žáci mají své přihlašovací údaje do google-učebny (zapsané údaje mají v notýsku). Pokud by se ještě vyskytli problém s přihlášením, ozvěte se

  Úkoly bydou zadávány právě do rozhraní google-učebny

  Přidávám odkaz na práci v google-učebně

  https://www.tybrdo.cz/informatika/google-ucebna-z-pohledu-zaka-navody-pro-naproste-laiky

 • Ošetřovné

  18.10.2020

  Jak mají rodiče v tuto chvíli postupovat? 

  Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej. Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ. Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý předchozí kalendářní měsíc. Tiskové oddělení MPSV

  www.mpsv.cz/-/jak-na-osetrovne-z-duvodu-uzavreni-skol-od-14-10-2020

 • Uzavření školy

  13.10.2020

  Od středy 14. 10. do pátku 23.10. je zavedena distanční výuka z důvodu uzavření škol

  (školy uzavřela vláda na doporučení Ministerstva zdravotnictví).

  26. 10. a 27.10. vyhlásilo MŠMT dny volna

  28. 10. je státní svátek

  29.10. a 30. 10. jsou podzimní prázdniny.

  Ve škole bychom se s žáky setkat na začátku listopadu

  Prosím sledujte stránky školy a mailovou komunikaci

  Děkuji

  Všem přeji pevné nervy a hodně zdraví

 • Změna v organizaci školního roku 2020/2021

  12.10.2020

  Na pondělí 26.10. a úterý 27.10. vyhlásilo MŠMT dny volna, středa 28.10. je státní svátek a čtvrtek 29.10. a pátek 30.10. proběhnou řádné podzimní prázdniny. 

 • Zrušena výuka plavání

  23.9.2020

  Z organizačních důvodů je zrušena plavecká výuka na tento školní rok

  Od úterý 29. 9. 2020 se budeme učit podle rozvrhu, který žáci dostali na začátku roku.

 • Povinnost nosit roušku

  21.9.2020

  Od zítřka 22. září budeme ve škole nosit roušku ve všech prostorách školy a školní jídelny.

  Dejte prosím dětem do školy několik roušek, aby si je v případě nutnosti mohli vyměnit. Děkuji 

« Novější | Starší »