Aktuality | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

Základní škola Zámrsk.

Základní škola Zámrsk je malotřídní škola s pěti ročníky ve dvou třídách, jejíž součástí je školní družina a školní jídelna – výdejna.

Výuka všech  ročníků probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Malí Robinsoni".              

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

 

 

 

int(3)

Aktuality

 • Úpravy od 3. 5. 2021

  2.5.2021
  • TV – prozatím venku ve Středočeském, Pardubickém, Libereckém kraji a Praze jsou ve všech školách a školských zařízeních od 3. 5. 2021 nově povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech), stejně už nyní platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji: týká se pouze těch žáků, kterým je tímto mimořádným opatřením povolena osobní přítomnost na vzdělávání. Na organizování sportovní činnosti ve školách se uplatní obecně platná mimořádná opatření, v mimořádném opatření k ochraně dýchacích cest je uvedena výjimka z nošení ochrany (tedy bez roušky nebo respirátoru) pro vzdělávací aktivity ve školách, jejichž charakter neumožňuje jejich nošení (vč. tělocviku)
  • Žáci se budou testovat jen 1x týdně a to v pondělí (pokud žák bude chybět, bude se testovat v den, kdy přijde do školy)
  • Dokládání potvrzení o negativním výsledku žáků – dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (případně jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.
 • Návrat do školy od 12. 4. 2021

  8.4.2021

  Od 12. 4. 2021 nastupují všichni žáci 1. stupně na prezenční výuku.

  V naší škole se žáci nebudou vzdělávat rotačně.

  Všichni žáci mají povinnost testování 2x týdně (PO, ČT) před zahájením výuky. Budou používány antigenní testy „Lepu“. Zhlédněte s žáky instruktážní video - zde.

  V případě pozitivního testu budou rodiče neprodleně kontaktováni.

  Testovat se nemusí žáci, kteří doloží potvrzení od lékaře o negativním výsledku (lékařská zpráva, zpráva z laboratoře) v listinné či elektronické podobě. V případě potřeby může být u testování přítomen rodič. 

  Více informací - zde

  Provoz ranní školní družiny 

   Ve dnech pondělí a čtvrtek (dny testování) se škola bude otevírat v půlhodinových intervalech (6.30 h, 7.00 h, 7.30 h). V ostatních dnech je příchod možný průběžně v 6.30 - 7.30 hodin.

  Obědy

  Žáci budou rozděleni do tří skupin:

  1.skupina - 1. a 2. ročník

  2. skupina - 3. a 5. ročník

  3. skupina - 4. ročník

  Výuka ve škole bude probíhat s těmito omezeními:

  • Po celou dobu pobytu ve škole i ve školní družině mají žáci povinnost nosit chirurgickou roušku (vybavte děti potřebným množstvím – nejméně 2 kusy denně). NE LÁTKOVÉ ROUŠKY!

  Testujeme

« Novější | Starší »